Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Halictus)
Breedbandgroefbij
Halictus scabiosae
(Rossi, 1790)
Halictidae
Halictinae
Halictus
033008

eind mei t/m half sept.
eind juli
eind augustus
13-14 mm
12-14mm

in de grond
enig sociaal gedrag
meerdere bloemen

zeldzaam
15
niet beschermd
stabiel
Breedbandgroefbij (v)
© foto: Huib Koel, Maastricht 2014Breedbandgroefbij (m)
Halictus scabiosae
© foto: dr. Andrej Gogala


Meer info:
Halictus scabiosae
Roy Kleukers/juni 2017

vliegkalender

Omschrijving:
De Breedbandgroefbij, (Halictus scabiosae) is een grote groefbij die haar nest in lemige grond graaft, vaak in steilwandjes dus horizontaal, soms in groepjes bij elkaar. Een primitief sociale soort.

De bevruchte vrouwtjes overwinteren met meerderen bij elkaar in het nest. E�n van de vrouwtjes begint in het voorjaar eitjes leggen, de anderen fungeren meer als werksters.

In Nederland alleen aangetroffen rond Maastricht en langs de Maas bij Echt. De laatste jaren rukt de bij via het maas- en waaldal op naar het noorden: nu ook gezien bij Nijmegen (2017/2018). Het geschikte biotoop zijn de schrale graslanden en de bloemrijke uiterwaarden (met Duifkruid, Scabiosa).

  gezien op planten: Composieten
Grote centaurie
Echte guldenroede
Wilde cichorei
Groot streepzaad
Kruisbloemen
Koolzaad
Duifkruid
Asteracae
Centaurea scabiosa
Solidago virgaurea
Cichorium intybus
Crepis biennis
Brassicaceae
Brassica napus
Scabiosa columbaria
  nestparasiet: niet bekend niet bekend

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen