Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Vorige hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte koningin:
Lengte werkster:
Lengte dar:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
nestgrootte:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Heidehommel
Bombus humilis
Illiger, 1806

Apidae
Apinae
Bombus
083009
begin mei t/m eind september
eind augustus
eind augustus
16-18mm
9-15mm
12-14mm

boven- en ondergronds
sociaal
kleine kolonies

zeer zeldzaam
15
ernstig bedreigd
sterk afgenomen


heidehommel

Heidehommel
Bombus humilis
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De meest variabel gekleurde hommelsoort van vooral de hogere zandgronden, op hoogveen en natte heidevelden. Vliegt ook op de waddeneilanden en op enkele plaatsen langs de kust. Soort gaat sterk achteruit. In Zeeland is de soort niet meer aangetroffen (onderzoek 2000-2008).
Eind mei 2013 ontdekte Stijn Schreven de heidehommel bij Groesbeek, vliegend op Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica)
  gezien op planten: Gewone dophei
Braam
Heidekartelblad

Kale jonker
Erica tetralix
Rubus
Pedicularis sylvatica

Cirsium vulgare
  nestparasiet: Gewone koekoekshommel Bombus campestris

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen