Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Heidezandbij
Andrena fuscipes
Kirby, 1802

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021028

juni t/m oktober
eind augustus
eind augustus
9-11mm
8-10mm

zandige plekken bij heidestruiken
n.b.

vrij zeldzaam
136
niet bedreigd
stabiel
Heidezandbij (v)Heidezandbij (m)Heidezandbij (m)
© foto's: Albert de Wilde

vliegkalender
Omschrijving:
De Heidezandbij (Andrena fuscipes) is een slanke zandbij met voor de vrouwelijke exemplaren een opvallend kort snuitje en brede lichtbruine haarbanden op het achterlijf. De kop is lichtzandkleurig behaard, het borststuk is bruin behaard. Alleen het kopschild en het rugschildje is glanzend glad.

Bij de man heidezandbij is het borststuk lichtbruin, de overige delen crèmekleurig behaard, met onduidelijke haarbandjes op het achterlijf. Het labrum (de bovenlip) heeft een kleine uitstulping.

Voor herkenning in het veld is de late vliegtijd en de gebondenheid aan struikheide (Calluna vulgaris) een belangrijk kenmerk. Andrena fuscipes komt in Nederland voor op binnenlandse zandgronden. Eén recente melding uit de kustduinen: op de bloeiende heide bij De Zilk (oude duinen). Niet bekend van de waddeneilanden. Lijkt de laatste jaren (sinds 1990) verdwenen uit Zuid-Limburg.

Verspreiding Andrena fuscipes in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Heidezandbij in België
bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Struikheide
Zandblauwtje
Calluna vulgaris
Jasione montana
  nestparasiet: Heidewespbij Nomada rufipes

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen