wildebijen.nl

Beeguide
Search on bees
Next genus
Previous genus

Dutch name:



English name:
family:
subfamily:
genus:
number:
number of species:
in this survey:
flying period:

on Red List:

Hommels en koekoekshommels
Latreille, 1802

Bumble bees
Apidae
Apinae
Bombus/Psithyrus
083
29
23
begin February till begin October
16 species (55%)


aardhommel

Bombus terrestris
photo: Huib Koel
description: Hommels zijn kleurige, harige en vaak fors gebouwde sociale insecten, die ook bij lagere temperaturen vliegen. Ze kunnen hun vleugelspieren niet alleen gebruiken om te vliegen, maar door hun vleugels 'los te koppelen', gebruiken ze dezelfde spieren om op te warmen. Hommels hebben drie, in grote gelijke cubitaalcellen (bijen hebben er twee), de drie ocelli (enkelvoudige ogen) staan in een lijn en niet in een driehoek. Door de verschillende kleuren lijkt identificatie gemakkelijk, bij hommels komen echter kleurafwijkingen veelvuldig voor. In dit overzicht zijn ook de parasitaire koekoekshommels (Psithyrus) opgenomen. Van koekoekshommels worden vaker darren waargenomen dan vrouwelijke exemplaren. Van een aantal hommels is naast de lichaamslengte van de vrouwelijke (werkster) en mannelijke (dar) exemplaren ook de grootte van de koningin opgenomen. De grootte van de werksters kan gedurende het seizoen sterk varieren. Het nest wordt gemaakt van was, die de vrouwelijke exemplaren uit speciale klieren produceren. Ze bouwen daarvan broedcocons waarin de koningin het eitje legt. Het hommelnest wordt in het voorjaar gebouwd door de koningin, later wordt deze taak overgenomen door de werksters. De koningin hoeft dan alleen nog maar eitjes te leggen. Aan het einde van het seizoen worden nieuwe koninginnen geboren, die vervolgens uitvliegen om, na bevruchting, ergens alleen te overwinteren. De rest van het volk gaat dood.
dutch version Dutch name Scientific name Rareness Number
RL Lichte koekoekshommel Bombus barbutellus very rare 083001
  Tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus common (after correction) 083002
  Gewone koekoekshommel Bombus campestris common (after correction) 083003
RL Boloog * Bombus confusus extinct 083004
  Wilgenhommel Bombus cryptarum rare 083005
RL Waddenhommel * Bombus cullumanus extinct 083006
RL Gele hommel Bombus distinguendus very rare 083007
  Tuinhommel Bombus hortorum common 083008
RL Heidehommel Bombus humilis rare 083009
  Boomhommel Bombus hypnorum common (after correction) 083010
RL Veenhommel Bombus jonellus not common 083011
  Steenhommel Bombus lapidarius common 083012
  Veldhommel Bombus lucorum common (after correction) 083013
RL Grote veldhommel * Bombus magnus rare 083014
RL Moshommel Bombus muscorum rare 083015
  Boomkoekoekshommel * Bombus norvegicus rare 083016
  Akkerhommel Bombus pascuorum common 083017
RL Limburgse hommel * Bombus pomorum extinct 083018
  Weidehommel Bombus pratorum common 083019
RL Grashommel Bombus ruderarius not common 083020
RL Grote tuinhommel Bombus ruderatus very rare 083021
RL Rode koekoekshommel Bombus rupestris not common 083022
RL Late hommel Bombus soroeensis very rare 083023
RL Donkere tuinhommel Bombus subterraneus extinct 083024
RL Boshommel Bombus sylvarum very rare 083025
  Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris common 083026
  Aardhommel Bombus terrestris common 083027
  Grote koekoekshommel Bombus vestalis common (after correction) 083028
RL Zandhommel * Bombus veteranus rare 083029

*= No data © wildebijen.nl