vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

fourageergebied V:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Slangenkruidbij
Hoplitis adunca
Panzer, 1798

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067001
half mei t/m augustus
half juli
eind juni
11-13 mm

diverse holtes,
in stengels,
in oude kevergangen,
tussen stenen.

solitair
oligolectisch,
op slangenkruid
112 meter

zeer zeldzaam
12
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 15.1
sleutel 6.1
Slangenkruidbij (v)Slangenkruidbij (m)
© foto's: Tim Faasen
Slangenkruid op de Maasvlakte
© foto: Huib Koel

vliegkalender

Verspreiding Hoplitis adunca in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Slangenkruidbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Van de slangenkruidbij (voorheen Osmia adunca) is bij het vrouwtje de beharing overwegend wit, maar op de rug van het borststuk licht okerkleurig, de buikkant van de borst is wit. De tergieten, glanzend met grote ruimtes tussen de puntjes, hebben smalle eindbandjes. De scheen heeft drie zwarte sporen. Het mannetje heeft een vosbruine kleur.

Hoplitis adunca leeft op zanderige terreinen met veel... slangenkruid (Echium vulgare). Vreemd is het dan ook dat deze bij niet of weinig wordt aangetroffen in de kalkrijke duinen, waar immers het Slangenkruid een veelvoorkomende plant is, mits de grond regelmatig verstoord wordt.

De slangenkruidbij heeft minimaal 140 Echium-bloempjes nodig om ��n broedcel (23 mg voor een vrouwelijke cel, 17 mg man) van stuifmeel te voorzien. Ook voor nectar is deze plant belangrijk. Die plant mag niet te ver van het nest afstaan: de gemiddelde actieradius is 112 meter.

Recent is deze bij alleen in Brabant en Limburg aangetroffen. Dit metselbijtje maakt nesten in holtes van stengels, hout of tussen stenen. De afsluiting wordt gemaakt van zand, leem en kleine steentjes.

juli 2020

  gezien op planten (stuifmeel): Slangenkruid
Echium vulgare
  gezien op planten (nectar): Slangenkruid
Veldsalie
Echium vulgare
Salvia pratensis
  nestparasiet: Chrysura austriaca
Chrysis ignita
Bosknotswesp
Geelgerande tubebij
Leucospis dorsigera
Chrysura austriaca
Chrysis ignita
Sapyga similis
Stelis punctulatissima
Leucospis dorsigera

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen