Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
M

Maskerbijen
Kortsprietmaskerbij
Hylaeus brevicornus
Nylander, 1852

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012004

eind mei t/m september
eind juli
half juli
4,5-6,5mm
4-5mm

holle, houtige ruimtes
n.b.

vrij zeldzaam
110
niet bedreigd
stabiel


Kortsprietmaskerbij

Kortsprietmaskerbij
Hylaeus brevicornis
foto: Stefan Schmidt

Omschrijving:
Behalve op de zeekleigebieden en het laagveengebieden komt de Kortsprietmaskerbij (Hylaeus brevicornus) in heel Nederland voor. Ze nestelt in holle, houtige plekjes zoals stengels van braam of vlier maar ook in oude kevergangen, bijvoorbeeld in afrasteringspaaltjes of weidepaaltjes. In overig Europa zouden er jaarlijks twee of meer drie generaties zijn, in Nederland is dat (nog) niet het geval.

De vrouwelijke exemplaren zijn lastig te onderscheiden van de zeldzame zompmaskerbij (Hylaeus gredleri). Bij het mannetje is het voorhoofd nauwelijks gestippeld.

  gezien op planten: Zandblauwtje Jasione montana

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen