Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Weidemaskerbij
Hylaeus incongruus
Forster 1871

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012003-2024 

eind mei t/m
september
eind juli
eind juni
6.5-8mm
6-8mm

holle, houtige ruimtes
n.b.

vrij zeldzaam
111
kwetsbaar
afgenomen


Hylaeus gibbus

Weidemaskerbij
Hylaeus incongruus
© dr. Stefan Schmidt

Omschrijving:
Ook de Weidemaskerbij (Hylaeus incongruus), voorheen bekend als (Hylaeus gibbus, Saunders 1850), kent een ruime verspreiding over Nederland, echter minder op de veen- en zeekleigebieden. Met name droge en warme gebieden lijken de voorkeur te hebben: duinen, heidegebieden, spoordijken en tuinen. De Weidemaskerbij foerageert op zandblauwtje en braam. Verwarring met de Poldermaskerbij (Hylaeus confusus) is mogelijk, maar vooral bij de mannelijke exemplaren blijkt dat het verschillende soorten zijn. De korte tong (zoals alle maskerbijtjes) maakt alleen bloemen waarvan het nectar gemakkelijk bereikbaar is (oa schermbloemigen) aantrekkelijk.

  gezien op planten: Zandblauwtje
Braam
Jasione montana
Rubus
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen