Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Tuinmaskerbij
Hylaeus hyalinatus
Smith, 1842

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012009

half mei t/m september
eind juli
midden juni
5,5-7,7mm
5-6mm

holle, houtige ruimtes
n.b.

vrij zeldzaam
174
niet bedreigd
stabiel

H.Bellmann

Tuinmaskerbij
Hylaeus hyalinatus
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
De Tuinmaskerbij (Hylaeus hyalinatus) is een zwart, klein, weinig behaard bijtje dat daardoor het uiterlijk heeft van een graafwesp. Op de borst en poten heeft ze een helgele tekening. De vrouwtjes hebben twee gele driehoekjes op het gezicht. Beide geslachten van de Tuinmaskerbij hebben opvallend lange 'wangen'. De eerste segmenten van het achterlijf zijn aan de zijkant van achterranden met dunne witte haarbandjes versierd.

  gezien op planten: braam
muurpeper
Wilde reseda
Peen
Zandblauwtje
Zevenblad


Reseda lutea
Daucus carota
Jasione montana
Aegopodium podagraria
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen