Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Lookmaskerbij
Hylaeus punctulatissimus
Smith, 1842

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012014

half juni t/m
begin september
eind juli
begin juli
7-8 mm
6-8.5 mm

kevergangen
n.b.

zeer zeldzaam
20
gevoelig
stabiel

Lookmaskerbij

Lookmaskerbij
Hylaeus punctulatissimus
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Zoals de naam al aangeeft, is deze maskerbij gespecialiseerd op allium-soorten.
Ze komt in Nederland voor in het rivierengebied. Ze houdt van de warmte: gevonden in tuinen, stadsmuren, spoordijken: een cultuurvolger. Als nestgelegenheid zijn kevergangen in wilg en meidoorn bekend. Kunstmatige nestplekken kunnen ook succes hebben.
Vrouwtje vliegt op uiensoorten: Allium cepa en Allium porrum, die met name in het rivierengebied voorkomen.

  gezien op planten: Ui
Allium
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen