Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Rinks maskerbij
Hylaeus rinki
(Gorski, 1852)

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012015

begin juni t/m
begin september
half augustus
midden juni
6-7mm
6-7mm

plantenstengels
n.b.

zeldzaam
18
bedreigd
sterk afgenomen

Rinks maskerbij

Rinks maskerbij
Hylaeus rinki
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Rink's maskerbij, onderscheid met Moerasmaskerbij is lastig, heeft bij het vrouwelijk exemplaar een rond zwart gezicht zonder fel gekleurde delen. De antenne is bruin tot zwart. Bij het mannetje is de antenneschacht schildvormig, breder dan lang en van onderen geel. Nestelt in zelfgeknaagede holtes in plantenstengels van braam en framboos.
Een bijtje dat gevonden wordt op de hogere zandgronden, niet in de kustduinen en niet op de Waddeneilanden. Biotoop is bosranden, bermen en rivierduintjes.

  gezien op planten: Tormentil Potentilla erecta
  nestparasiet:    

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen