wildebijen.nl

dutch version Beeguide
Search on bees
Next genus
Previous genus

Dutch name:

family:
sub-family:
genus:
number:
number of species:
in this survey:
flying period:
on Red List:

Kegelbijen
Latreille, 1809
Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064
9
8
May till October
9 species (100%)
Duinkegelbij (m)
Coelioxys mandibularis
photo: Pieter van Breugel

description: Kegelbijen zijn koekoeksbijen die als gastheer vooral de behangersbijen (Megachile) of de Sachembijen (Anthophora) hebben uitgekozen. Zoals alle koekoeksbijen valt of staat hun voorkomen met de aanwezigheid van de gastheer. Zo gaat het bijvoorbeeld slecht met de Grote kegelbij die nu alleen nog van enkele locaties van de Kustbehangersbij (Megachile maritima) bekend is, terwijl de soort voor 1980 nog een ruime verspreiding over Nederland kende. Kegelbijen zijn zwarte, kleine bijtjes met witte bandjes of witte driehoekige vlekken op het achterlichaam. Het rugschildje heeft aan de zijkant twee doorns. Kegelbijen hebben vleugels met twee cubitaalcellen (waarbij de tweede discoitaalader eindigt in de tweede cubitaalcel) en de kegelbij heeft sterk behaarde ogen. Het vrouwtje heeft het kegelvormige achterlichaam, het mannetje heeft zes tot acht doorns aan de zesde rugplaat. Alle in Nederland voorkomende kegelbijen staan op de Rode Lijst (RL).
* = recently found

  Dutch name Scientific name Rareness Number
nb Schubhaarkegelbij Coelioxys afra very rare 064001
RL Kielstaartkegelbij Coelioxys alata very rare* 064002
RL Gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata rare 064003
RL Heidekegelbij Coelioxys quadridentata rare 064008
RL Grote kegelbij Coelioxys conoidea rare 064004
RL Slanke kegelbij Coelioxys elongata rare 064005
RL Gewone kegelbij Coelioxys inermis not common 064006
RL Duinkegelbij Coelioxys mandibularis not common 064007
RL Rosse kegelbij Coelioxys rufescens rare 064009

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen