vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:

nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Distelbehangersbij
Megachile ligniseca
(Kirby, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063010

begin juni t/m
eind augustus
eind juni
eind juli
12-16mm
12-14mm

in kevergangen
in dood hout,
plantenstengels
polylectisch
solitair

zeldzaam
14
bedreigd
zeer sterk afgenomen

sleutel 9.1
sleutel 8.1


Klaverbehangersbij

Distelbehangersbij
Megachile ligniseca
© foto: Petra Fleurbaaij

Omschrijving:
De Distelbehangersbij (Megachile ligniseca), voorheen Klaverbehangersbij genoemd, kan in het gehele land worden waargenomen, maar minder in de noordelijke provincies. Lijkt op M. willughbiella, de Grote bladsnijder. Het vrouwtje van de Distelbehangersbij heeft dunne, geelbruine beharing. De rugplaten, tergieten (2-5), hebben smalle eindbandjes. Tergiet 4-6 hebben in het midden een zwarte beharing.
Haar borst is geelbruin tot roodachtig. De buikplaten (5-6) hebben een zwarte beharing.
Megachile ligniseca verzamelt net als de Grote bladsnijder bladmateriaal van diverse planten voor de nestbouw in oude kevergangen of van de wilgenhoutrups. Ze vliegt op diverse soorten bloemen, maar lijkt, gezien de waarnemingen vooral te vliegen op distel. En dat was de reden om de Nederlandse naam te wijzigen.
  gezien op planten: Speerdistel Cirsium vulgare
  nestparasiet: Kielstaartkegelbij
Slanke kegelbij
Coelioxys alata
Coelioxys elongata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen