naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Klokjesbijen
Kleine klokjesbij
Chelostoma
campunularum

(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Chelostoma
065001
juni-augustus
eind juli
begin juli
6mm
5-6 mm

stengels en
dood hout
n.b.
zeldzaam
70
niet bedreigd
stabiel

sleutel 3.2
sleutel 3.2Kleine klokjesbij
Chelostoma
campunularum

foto: Steven Falk

Omschrijving:
De Kleine klokjesbij is een kleine bij met weinig beharing, bij het mannetje is alleen de kop behaard. Ze heeft geen eindranden langs de rugplaten. Het verzamelapparaat van Chelostoma campunularum, waarmee het stuifmeel wordt vervoerd, zit aan de buikzijde en is wit. Het mannetje heeft twee smalle doorns aan het einde van rugplaat (tergiet 7). De vrouwelijke exemplaren lijken sterk op Zuidelijke klokjesbij.

Deze klokjesbij vliegt op klokjes (campanulacae), maar incidenteel ook gezien op andere planten. Ze nestelt in hout of rietstengels, vooral in rietdaken. De mannetjes slapen vaak in de bloempjes (ook bij bewolkt weer) door zich met hun kaken vast te klemmen.

Chelestoma campunularum komt verspreid over het gehele land voor, en is soms talrijk. In het kustgebied is ze slechts 2 keer aangetroffen, ook in de noordelijke provincies zijn slechts twee meldingen bekend. Maar waar zij voorkomt, is ze te lokken met een nestblok met gaten van 2-3 mm. Echt klein dus.
  gezien op planten: Klokjesfamilie
Zandblauwtje
Grasklokje
Rapunzelklokje
Muskuskaasjeskruid
Campanulaceae
Jasione montana
Campanula rotundifolia
Campanula rapunculoides
Malva moschata
  nestparasiet: Minitubebij Stelis minima

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen