naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wol- en harsbijen
Kleine wolbij
Anthidium punctatum
Latreille, 1809

Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061004

juni t/m augustus
midden juni
midden juni
8-9mm
8-9mm

in holtes
n.b.

zeldzaam
31
niet bedreigd
stabiel


kleine wolbij

Kleine Wolbij
© foto: Nico Vereecken

kleine wolbij

Anthidium punctatum
© foto: Huib Koel


Verspreiding Anthidiellum punctatum in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Kleine wolbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De kleine wolbij is evenals de meeste andere Anthidium-soorten gemakkelijk in het veld te herkennen. Op het achterlijf is aan weerszijden een dubbele witgele puntenrij aanwezig. Komt in Nederland voor in Limburg en in de kuststrook, in 2011 gevonden in Noordwijkerhout. De soort nestelt in holten tussen stenen, in spleten en oude nestgangen in steile wanden. Vliegt op diverse soorten bloemen maar heeft een voorkeur voor Gewone rolklaver en Slangenkruid.

  gezien op planten: Gewone rolklaver
Ezelsoor
Slangenkruid
Ossentong
Luzerne
Wilde reseda
Lotus corniculatus
Stachys byzantina
Echium vulgare
Anchusa officinalis
Medicago sativa
Reseda lutea
  nestparasiet: goudwesp Chrysis analis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen