vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engels:

Zijdebijen
Klimopbij
Colletes hederae
Schmidt & Westrich,
1993

Colletidae
Colletinae
Colletes
011005

eind augustus
t/m oktober
midden september
midden september

8,5-14,5mm
8,5-12,5mm

in de grond
nestelt soms
in groepen
polylectisch,
vooral op klimop

vrij zeldzaam
6
niet beschermd
stabiel

Ivy bee
Klimopbij (v)
Colletes hederae
© foto: N. VereeckenKlimopbij (m)
© foto: Steven FalkKlimopbij (v)
© foto: Ruurd Jelle van der Leij

vliegkalender

Verspreiding Klimopbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Klimopbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be


BBC Video Colletes hederae

Omschrijving:
De Klimopbij, Colletes hederae, is pas in 1993 beschreven. Vergissing met Heizijdebij (Colletes succinctus) en de Schorzijdebij (Colletes halophilus) is mogelijk, het borststuk is van boven bruin behaard, aan de zijkanten lichter gekleurd. Bij het vrouwtje zijn de tergieten zwartglanzend met gelige eindbandjes, dat bij het eerste segment onderbroken is. Het achterlijf van de mannelijke Klimopbij is minder glanzend.

Eerste waarneming in Nederland in 1997. De soort vliegt vooral op klimop (Hedera helix) waarvan ze per broedcel gemiddeld 23,8 mg stuifmeel nodig heeft. Ze verzamelt dit op meer dan 110 bloemhoofdjes, dit betekent - grove schatting - meer dan 300 bloembezoekjes.

Ze nestelt in de grond: ook in parken, tuinen en op kerkhoven. Graag in steilwandjes, soms met vele klimopbijen tezamen in groepen. Tot 2016 alleen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant (Eindhoven) gesignaleerd. In 2016 de eerste waarnemingen van boven de rivieren: uit Noordwijk en uit Lelystad.

augustus 2018

  gezien op planten: Klimop
Wilde kruisdistel
Wilde marjolein
Canadese guldenroede
Hedera helix
Eryngium campestre
Origanum vulgare
Solidago canadensis
  nestparasiet:    

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen