naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:



familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Klokjesgroefbij
Lasioglossum
costulatum

(Kriechbaumer, 1873)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034004

half juli
t/m begin oktober
eind juni
eind juni
10mm
9-10mm

nest in grond
steilwandjes
solitair
klokjesfamilie

uiterst zeldzaam
0
niet beschouwd
mogelijk verdwenen





Lasioglossum costulatum
© foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
De Klokjesgroefbij is slechts twee keer in Nederland gevonden. In Limburg en in Gelderland. De laatste waarneming dateert van 1942. Vanwege de zeer weinige observaties is Lasioglossum costulatum dan ook niet meegenomen in de Rode Lijst. Een groefbijtje dat waarschijnlijk gespecialiseerd is op de klokjesfamilie. Komt in Duitsland wel regelmatig voor. Er is nog geen nestparasiet bekend.
  gezien op planten: Klokjesfamilie
Zandblauwtje
Campanula
Jasione montana
  nestparasiet: n.b n.b.

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen