wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar


geslacht:
familie:

genus:nummer:
aantal soorten:
vliegtijd:

Knotswespen
Sapygidae

Sapyga/Sapygina
Latreille,1796/Costa,1887


100/101
3/1
april t/m augustus
Kleine knotswesp
Sapygina decemguttata
foto's : Pieter van Breugel

Omschrijving:
Broedparasitaire wespen die met name parasiteren op de buikverzamelaars onder de solitaire bijen (Megachilinae), zoals de diverse metselbijen.

Knotswespen zijn te herkennen aan een slank, op een tube gelijkend lichaam met gele, witte of rode vlekken op een zwart lichaam.

Bij de vrouwtjes is de brede zesde buikplaat opvallend. De naam komt door de verdikte einde van de antennes bij de mannetjes, op knotsen gelijkend.

De recente belangstelling voor het aanbieden van alternatieve nestgelegenheid (insectenblokken) zal het verspreidingsgebied van deze insecten vergroten. Zo bleek uit een onderzoek dat bijna eenderde van de nesten van de Tronkenbij (Heriades truncorum) geparasiteerd wordt door de Kleine knotswesp (Sapygina decemguttata).

Knotswespen met geel stuifmeel aan het achtereind van hun lichaam hebben net een eitje gelegd in een nest van de gastvrouw. Het stuifmeel aan hun lichaam is het overtuigende bewijs.

Het mannetje van de Gewone knotswesp heeft een duidelijke verdikking aan het einde van de voelspriet: naamgever van het geslacht knotswespen.Gewone knotswesp
Sapyga clavicornis
Gewone knotswesp (m)
Sapyga clavicornis

  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Gewone knotswesp Sapyga clavicornis minder algemeen 100001
  Bonte knotswesp Sapyga quinquepunctata vrij zeldzaam 100002
  Bosknotswesp Sapyga similis zeer zeldzaam 100003