vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:

bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Lapse behangersbij
Megachile lapponica
Thomson, 1872

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063008

mei t/m september
midden juli
begin juli
11-13mm
9-10mm
600 meter

in bovengrondse
holtes
polylectisch
solitair

vrij zeldzaam
84
niet bedreigd
stabiel

sleutel 11.1
sleutel 9.1


Lapse behangersbij

Lapse behangersbij v
Megachile lapponica

Lapse behangersbij

Lapse behangersbij m
© foto's: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Megachile lapponica in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Lapse behangersbij in BelgiŽ
bron: Waarnemingen.be


Meer weten?
Megachile lapponica in Canada
Omschrijving:
De Lapse behangersbij (Megachile lapponica) nestelt in holtes van paaltjes of dennenstammen. Ook nestblokken worden geaccepteerd.

De vrouwtjes zijn te herkennen aan een stompe spoor aan de achterpoten. De mannetjes kunnen alleen via vergelijkend onderzoek van de genitaliŽn gedetermineerd worden.

De bladdelen van het wilgenroosje - de bovenste bladeren - wordt voor de nestbouw gebruikt, waarschijnlijk omdat deze bladeren zacht genoeg zijn. Het uitsnijden (zie foto) gebeurt in ongeveer vijf seconden. De nestgang wordt dichtgemaakt met een propje schors.

In Nederland zijn pollen van diverse planten in het nest aangetroffen. Eerder buitenlands onderzoek (Westrich 1989) vond alleen de pollen van het wilgenroosje. Nestgelegenheid is vaak (>50%) binnen een straal van 245 meter van de voedselbron aangetroffen, vaak te vinden langs bosranden.
  gezien op planten: Wilgenroosje
Gewone rolklaver
Chamerion angustifolium
Lotus corniculatis
  nestparasiet: Gewone kegelbij Coelioxys inermis
<

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen