naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Kleigroefbij
Lasioglossum
pauxillum

(Schenck, 1853)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034026
april t/m
half oktober
eind mei
eind augustus
5-6 mm
5-6 mm

nestelt in de grond
sociaal, zie tekst
polylectisch

vrij algemeen
82
niet bedreigd
stabiel


kleigroefbij
Kleigroefbij (v)
Lasioglossum pauxillum
© foto: Tim Faasen

kleigroefbij
Kleigroefbij (m)
Lasioglossum pauxillum
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Een groefbij uit de Calceatum-groep. Een klein bijtje dat eigenlijk alleen in het zuidoosten van Nederland is gevonden, en daar in grotere groepen wordt waargenomen. Ook nestelen doen ze in groepen: op l�ss-gronden, of op klei-strandjes langs rivieren. Boven op de nestingang wordt een schoorsteentje gebouwd en deze ingang wordt vervolgens bewaakt door enkele wachters. Zo'n nest kan worden gesticht door ��n of meerdere vrouwtjes. Naast de Roestbruine wordt ook de Brede dwergbloedbij genoemd. Ze vliegt op meerdere soorten bloemen.
  gezien op planten: Kleine lisdodde Typha minima
  nestparasiet: Brede dwergbloedbij
Roestbruine bloedbij
Sphecodes crassus
Sphecodes ferruginatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen