naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende hommel
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Hommels
Lichte
koekoekshommel

Bombus barbutellus
(Kirby 1802)

Apidae
Apinae
Bombus
083001

half april t/m
half september
eind juli
eind juli
17-23 mm
15-16 mm

koekoekshommel
nestparasiet

afwezig
2
verdwenen
zeer sterk afgenomen foto: Tim Faasen

Lichte koekoekshommel
Bombus barbutellus
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De sterke achteruitgang van de Lichte koekoekshommel hangt wellicht samen met de achteruitgang van de meest gebruikelijke gastheer, de Tuinhommel.

De vrouwtjes van deze koekoekshommel heeft op het zesde buiksegment andere lijsten. Het mannetje heeft een paar knobbels op het laatste buiksegment gescheiden door een smalle gleuf.

De lichte koekoekshommel is recent gevonden in Almere, Drenthe en Zuid-Limburg. Mogelijke gastheer is naast de Tuinhommel, de Grashommel (Bombus ruderarius).
  gezien op planten: Beemdkroon
Knautia arvensis
  parasiteert op: Gele hommel
Tuinhommel
Grote tuinhommel
Grashommel
Bombus distinguendus
Bombus hortorum
Bombus ruderatus
Bombus ruderarius

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen