naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Sachembijen
Kattenkruidbij
Anthrophora quadrimaculata
(Panzer, 1798)

Apidae
Apinae
Anthophora
080007
mei t/m augustus
midden juli
midden juni
11mm
10mm
steil wandje
niet duidelijk

zeldzaam
31
bedreigd
afgenomen

sleutel 4.1
sleutel 7.1


kattenkruidbij

Kattenkruidbij
Anthophora quadrimaculata
© foto: Stéphane Moniotte
Omschrijving: De Kattenkruidbij (Anthrophora quadrimaculata) is een behaarde bij die voorkomt in het zuiden en midden van Nederland. Het kopschild is wit behaard, het voorhoofd zwart. Het borststuk is lichtbruin met enkele zwarte haren.

Deze Kattenkruidbij is gespecialiseerd in lipbloemen (Lamiaceae), waaronder de naamgever: het Kattenkruid (Nepeta). Maar ook gezien op ruwbladigen (Boraginaceae), zoals Slangenkruid (Echium vulgare).

Het biotoop bestaat uit groeven, spoorwegemplacementen, maar ook stedelijk gebied. Ze graaft nesten in de grond liefst in (steile) erosiewanden, in leemmuren, op warme, beschutte plekken.

Naast de twee broedparasitaïre bijen worden ook de larven van de Gewone oliekever (Meloe proscarabaeus) en de Muurrouwzwever (Anthrax anthrax) als broedparasitair genoemd.
  gezien op planten: Lipbloemen
Kattenkruid
Echte Gamander
Ruwbladigen
Slangenkruid
Lamiaceae
Nepeta
Teucrium chamaedrys
Boraginaceae
Echium vulgare
  nestparasiet: Rosse kegelbij
Vlekkenbij
Coelioxys rufescens
Thyreus orbatus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen