naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Bleekvlekwespbij
Nomada alboguttata
Herrich-Sch�ffer, 1839

Apidae
Nomadinae
Nomada
074001

half maart t/m
september
begin mei
eind april
7-10 mm
7-10 mm

koekoeksbij
nestparasiet

algemeen
193
niet bedreigd
stabiel
Bleekvlekwespbij
Nomada alboguttata
Huis te Manpad
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
De Bleekvelkwespbij is een hoofdzakelijk oranjebruin gekleurd met zwarte partijen op gezicht en borstzijden. De zwarte bovenzijde van de borst heet vier rode lengte strepen en ook het schildje is rood. Antennen en achterlijf zijn roodbruin. De eerste rugplaat is zwart gevlekt, die drie volgende hebben geelwitte zijvlekken. De vijfde rugplaat heeft een grote bleekgele middenvlek. Man: zwarte kop en borststuk met oranjebruin gekleurde haren. De abdomen hebben dezelfde kleurstelling als vrouw.

Het geschikte biotoop is kaal zand in een gebied van zandverstuivingen, of zandpaden in heidevelden of bosgebied. Opmerkelijk is dat ze weinig wordt aangetroffen in de duinen, terwijl de gastbij daar wel veel voorkomt. Gastheer is Andrena barbilabris. Een andere gastheer is wellicht Andrena ventralis (Westrich 1989, De Rond (1997).

  gezien op planten: Paardenbloem
Havikskruid
Kruipwilg
Taraxacum officinale
Hieracium sp.
Salix repens
  parasiteert op: Witbaardzandbij
Roodbuikje
Andrena barbilabris
Andrena ventralis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen