vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V&M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Zwarte wespbij
Nomada argentata
Herrich-Sch�ffer, 1839

Apidae
Nomadinae
Nomada
074002
eind mei t/m begin september
eind augustus
eind augustus
7-9 mm

koekoeksbij
nestparasiet

afwezig
0
verdwenen
maximaal afgenomen
Zwarte wespbij
Nomada argentata
© foto: Steven Falk

Omschrijving:
De Zwarte wespbij is verdwenen uit Nederland. De laatste waarneming dateert uit 1951 en lijkt dus verdwenen uit Nederland wellicht door biotoop vernietiging (blauwgraslanden). Nomada argentata kwam daarvoor alleen in het oosten van Nederland voor.
De enige gastheer is Andrena marginata die ook uit Nederland verdwenen lijkt. De enige bekende drachtplant is het Duifkruid.

  gezien op planten: Duifkruid
Scabiosa columbaria
  parasiteert op: Oranje zandbij Andrena marginata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen