vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V & M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Knautiawespbij
Nomada armata
Herrich-Sch�ffer, 1839

Apidae
Nomadinae
Nomada
074003
half mei t/m eind augustus
eind juni
eind juni
10-12 mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
8
kwetsbaar
afgenomen
Knautiawespbij
Nomada armata
© foto: dr. Andrej Gogala


Meer weten?

Entomologische berichten 72

Jan Smit

Omschrijving:
De Knautiawespbij is een zeldzame broedparasitaire bij die voornamelijk in het zuiden van Nederland op kalkgraslandschap wordt aangetroffen. Ook langs beken en riviertjes waar Beemdkroon bloeit, is deze koekoeksbij mogelijk aan te treffen. In 2011 aangetroffen in de Gelderse Poort, een nieuwe locatie voor Nederland.

De waarschijnlijk enige gastheer is Andrena hattorfiana (Amiet).

  gezien op planten: Beemdkroon
Knautia arvensis
  parasiteert op: Knautiabij Andrena hattorfiana

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen