vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Roodzwarte
dubbeltand

Nomada fabriciana
(Linnaeus, 1767)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074010
half maart t/m
begin augustus
eind mei
half mei
8-10mm
7-10mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
158
niet bedreigd
stabiel


© foto: Wolfgang Rutkies

Roodzwarte dubbeltand (v)
Nomada fabriciana
© foto: Wolfgang Rutkies

Omschrijving:
Een algemene wespbij die in het westen van het land minder vaak voorkomt. Een zwarte kop met rood gekleurde kaaktoppen, wangen en een rode stip tegen de bovenrand van de ogen. Verschillende soorten biotopen waaronder ook het stedelijk gebied. Gastheren zijn waarschijnlijk drie soorten Andrena's. De soort vliegt in twee generaties. De eerste en grootste tot half juni, de tweede en beduidend kleinere tot in augustus. Met uitzondering van de waddeneilanden is deze wespbij overal in Nederland te vinden en lijkt, gezien het aantal vangsten toe te nemen.

  gezien op planten: Koolzaad
Spaanse aak
Ereprijs
Paardenbloem
Wilgen
Daslook
Brassica napus
Acer campestre
Veronica sp.
Taraxacum officinale
Wilgen
Allium ursinum
  parasiteert op: Geriemde zandbij
Tweekleurige zandbij
Goudpootzandbij
Zwartbronzen zandbij
Andrena angustior
Andrena bicolor
Andrena chrysosceles
Andrena nigroaenea

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen