vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Geelschouderwespbij
Nomada ferruginata
(Linnaeus, 1767)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074012
maart t/m half juni
half april
half april
8-10mm
7-9mm
koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
92
niet bedreigd
stabiel
Geelschouderwespbij
Nomada ferruginata
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
V: De Geelschouderwespbij is wat kleurstelling betreft, een variabele wespbij met een zwarte kop en borststuk. Opvallend zijn de heldergele schouderbultjes. Antennelid 3 is duidelijk korter dan 4. Het achterlijf van Nomada ferruginata is rood van kleur, het eerste tergiet is aan de voorkant zwart. Tergiet 2 heeft twee gele, ronde vlekken aan de zijkant. 3 en 4 hebben soms kleine gele vlekjes aan de zijkant. tergiet 5 tenslotte heeft een gele vlek aan de bovenzijde.
M: De kop en borststuk hebben rode en gele delen. Soms op meerdere tergieten (naast tergiet 1) zwart aan de voorkant.

Deze wespbij wordt aangetroffen op ruderale plekken, minder in het Noordwesten en het Noorden van het land. Recent op diverse plekken in de provincie Zeeland aangetroffen.

De gastbij van de Geelschouderwespbij is Andrena praecox, maar Chambers (1949) noemt ook A. varians als mogelijke gastbij.

  gezien op planten: n.b.
n.b.
  parasiteert op: Vroege zandbij
Variabele zandbij
Andrena praecox
Andrena varians

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen