vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Gewone wespbij
Nomada flava
Panzer, 1798

Apidae
Nomadinae
Nomada
074013
eind maart t/m half juni
begin mei
eind april
8-12mm
8-13mm

koekoeksbij
nestparasiet

algemeen
337
niet bedreigd
stabiel
Gewone wespbij
Nomada flava
© foto: Cor Zonneveld

Omschrijving:
Het onderscheid tussen de Gewone wespbij en Nomada signata is alleen bij de vrouwtjes te zien. De grote variatie in lengte bij zowel vrouwtjes (8-14 mm) en mannetjes (8-13 mm) is opmerkelijk. Zoals vele wespbijen een zwarte kop met rood of oranjerode delen (kopschild). De kop is behaard met afstaande roestgele haartjes. Antennelid 3 is korter dan het vierde lid. De halsschildknop (callus) is grotendeels geel. Het grote borstschild heeft brede oranjerode lengtestrepen die breder zijn dan de zwarte zijstrepen van het borstschild. Het achterlijf heeft brede gele banden.
Het mannetje Gewone wespbij lijkt naast Nomada signata ook sterk op Nomada panzeri.

Sleutel determinatietabel Smit: (v) 4-8-13-18-20-22-24-25-26-27-28. Een algemene wespbij die plaatselijk vrij talrijk kan zijn. Biotoop is berm, dijk, bosrand, heideveld, bos of afgravingsgebied.

  gezien op planten: Lijsterbes
Bosbes
Fluitenkruid
Look-zonder-look
Koolzaad
Paardenbloem
Sleedoorn
Wilgen
Vogelmuur
Sorbus aucuparia
Vaccinium sp.
Anthriscus sylvestris
Alliaria petiolata
Brassica napus
Taraxacum officinale
Prunus spinosa
Salix sp.
Stellaria media
  parasiteert op: Meidoornzandbij
Eikenzandbij
Zwartbronzen zandbij
Viltvlekzandbij
Andrena carantonica
Andrena ferox
Andrena nigroaenea
Andrena nitida

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen