vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Gewone
kleine wespbij

Nomada flavoguttata
(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074005
maart t/m augustus
half mei
eind mei
5-7 mm
5-7mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
198
niet bedreigd
stabiel
Gewone kleine wespbij
Nomada flavoguttata
© foto: Nico Vereecken

Omschrijving:
Een parasitaire bij die het wat betreft gastheer voornamelijk van de kleine zandbijen (dwergzandbijen: minutula-groep) moet hebben. Komt in geheel Nederland voor, in diverse biotopen: spoorwegen, bermen, dijken, ruigtes, bosranden maar ook in de stedelijke bebouwing. Zoals bijna alle wespbijen: een zwarte kop met rode en gele delen. De antennes zijn rood, aan de bovenkant donkerder, antennelid 3 ongeveer 1/3 korter dan lid 4 bij de vrouwelijke wespbij. Bij het mannetje is het derde antennelid de helft of minder van lengte dan antennelid 4.

  gezien op planten: Fluitenkruid
Paardenbloem
Anthriscus sylvestris
Taraxacum officinalis
  parasiteert op: Zadeldwergzandbij
Gewone dwergzandbij
Glimmende dwergzandbij
Witkopdwergzandbij
Andrena falsifica
Andrena minutula
Andrena minutuloides
Andrena subopaca

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen