vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Zwartsprietwespbij
Nomada flavopicta
(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074015
half juni t/m
begin oktober
begin augustus
half juli
9-12 mm
7-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
67
niet bedreigd
stabiel
Zwartsprietwespbij
foto: Tim FaasenNomada flavopicta
foto: Dick Belgers

Omschrijving:
De zwartsprietwespbij komt verspreid voor over het gehele land, met uitzondering van de provincies Noord-Holland en Friesland, daar wordt ze zelden waargenomen.

De Klaverdikpoot is de bijna zekere gastheer, maar de andere dikpootbijen behoren zeer waarschijnlijk ook tot de relatie met de Zwartsprietwespbij. Ook de Pluimvoetbij is een mogelijke gastheer.

Deze wespbij vliegt op verschillende soorten bloemen, het biotoop strekt zich uit van bermen, dijken en uiterwaarden.
De eerste antenneleden zijn rood, de overige zijn zwartgekleurd.

  gezien op planten: Jacobskruiskruid
Zandblauwtje
Heelblaadjes
Akkerdistel
Beemdkroon
Senecio jacobaea
Jasione montana
Pulicaria dysenterica
Cirsium arvense
Knautia arvensis
  parasiteert op: Klokjesdikpoot
Klaverdikpoot
Kattenstaartdikpoot
Ogentroostdikpoot
Pluimvoetbij
Melitta haemorrhoidalis
Melitta leporina
Melitta nigricans
Melitta tricinta
Dasypoda hirtipes

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen