vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Kortsprietwespbij
Nomada fucata
Panzer, 1798

Apidae
Nomadinae
Nomada
074016
begin april t/m september
eind april
half april
9-10mm
7-10mm
koekoeksbij
nestparasiet

algemeen
139
niet bedreigd
toegenomen
Kortsprietwespbij
Nomada fucata
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Zwarte kop met roodgeel gekleurde delen. Antenne, kort en dik, geheel geelrood gekleurd. Beharing van zowel kop als borst afstaand grijsbruin tot donkergrijs behaard. Het achterlijf is zeer dicht en fijn bestippeld. Komt met uitzondering van het noorden van Nederland (Waddeneilanden, Friesland en Groningen) over het gehele land voor. Ook van Drente is slechts ��n oude melding bekend, elders lijkt de soort toe te nemen. Het biotoop waar deze bij gevonden wordt (zie ook de verschillende planten) is heel divers van heidevelden tot stadstuinen. De Kortsprietwespbij vliegt in twee generaties: begin april tot begin juni en vervolgens van half juni tot in september, mogelijkerwijs in de tweede periode talrijker. De Kortsprietwespbij lijkt sterk op de Bonte wespbij (Nomada bifasciata)
  gezien op planten: Paardenbloem
Madeliefje
Akkerdistel
Groot kaasjeskruid
Sleedoorn
Gewoon duizendblad
Pastinaak
Klein streepzaad
Zilverschoon
Taraxacum officinalis
Bellis perennis
Cirsium arvense
Malva sylvestris
Prunus spinosa
Achillea millefolium
Pastnaca sativa
Crepis capillaris
Potentilla anserina
  parasiteert op: Grasbij Andrena flavipes

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen