vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Roodsprietwespbij
Nomada fulvicornis
Fabricius, 1793

Apidae
Nomadinae
Nomada
074017
half april t/m
september
begin mei
half april
10-13 mm
9-12 mm
koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
67
bedreigd
afgenomen
Roodsprietwespbij
Nomada fulvicornis
© foto: Jelle Devalez

Omschrijving:
De Roodsprietwespbij kwam regelmatig voor in het gebied onder de lijn Amsterdam-Arnhem. Daarboven was ze zeldzamer. De laatste jaren gaan de aantallen - waarnemigen - sterk achteruit. Een ontwikkeling die samenhangt met de daling van ��n van de belangrijke gastheren: de Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes).

Een andere gastheer is Andrena tibialis, op de foto verlaat ze net het nest van deze 'Grijze rimpelrug'. Of de Roodsprietwespbij ook op de Blauwe zandbij parasiteert, is niet geheel duidelijk.
De Nomada fulvicornis vliegt in twee generaties van half april tot half juni en vervolgens van juli tot september.
  gezien op planten: . .
  parasiteert op: Blauwe zandbij
Donkere rimpelrug
Zwartbronzen zandbij
Koolzwarte zandbij
Grijze rimpelrug
Zwartflankzandbij
Andrena agilissima
Andrena bimaculata
Andrena nigroaenea
Andrena pilipes
Andrena tibialis
Andrena thoracica

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen