vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Bruinsprietwespbij
Nomada fuscicornis
Fabricius, 1793

Apidae
Nomadinae
Nomada
074019
half mei t/m augustus
eind juli
half juli
5-7 mm
5-8 mm
koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
26
bedreigd
sterk afgenomen
Bruinsprietwespbij
Nomada fuscicornis
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Een kleine wespbij die regelmatig voorkwam op de hogere zandgronden, op drogere heidegebieden en spoorwegterreinen. Het vrouwtje heeft een zwarte kop met rode delen. De antenne kan soms van onderen bruin zijn en is vrij kort en dik. De beharing op de kop en borststuk (thorax) is kort, dun en geelachtig. De zijkanten van het borststuk (mesopleuren) zijn langer en wit behaard. Het borststuk zelf is zwart. De abdomen is bruinrood waarbij alle tergieten aan de voorkant zwart gekleurd zijn.
De enig bekende en zekere broedparasiet is de Kleine roetbij. Recent wordt deze wespbij minder gevangen, terwijl de gastbij niet in waargenomen aantallen lijkt af te nemen.

  gezien op planten: Zandblauwtje Jasione montana.
  parasiteert op: Kleine roetbij
Panurgus calcaratus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen