vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Tweekleurige
wespbij

Nomada integra
Brull, 1832

Apidae
Nomadinae
Nomada
074023
eind april t/m half augustus
begin juni
begin juni
5-8mm
5,5-9mm
koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
11
kwetsbaar
sterk afgenomen


Nomada integra

Tweekleurige wespbij (v)
Nomada integra

Nomada integra

Nomada integra (m)
© foto's: Steven Falk


vliegkalender

Verspreiding Nomada integra in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Tweekleurige wespbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Tweekleurige wespbij is een kleine wespbij die in Nederland slechts sporadisch in het zuiden en in het rivierengebied werd aangetroffen. De vliegtijd komt precies overeen met haar gastheer, Andrena humilis, wellicht heeft de wespbij een tweede vliegperiode.

Nomada integra heeft, het vrouwtje, een zwarte kop met rood gekleurde delen. De mannetjes hebben in plaats van rood, geel gekleurde delen. Er worden meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren waargenomen.

Het geschikte biotoop is droog, schraal land. De afname van de gastbij zorgt voor een sterke afname van de wespbij.

  gezien op planten: n.b. n.b.
  parasiteert op: Texelse zandbij
Paardenbloembij
Andrena fulvago
Andrena humilis

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen