vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Roodharige
wespbij

Nomada
lathburiana

(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074023
eind maart t/m
begin juni
begin mei
half april
11-12mm

koekoeksbij
nestparasiet

algemeen
150
kwetsbaar
toegenomen
Roodharige wespbij
© foto: Albert de Wilde
Nomada lathburiana
bij nest gastbij
© foto: Ab Baas

Omschrijving:

De Roodharige wespbij heeft een zwart borststuk zwart met geel gevlekt schildje en schouderbultjes, vleugelschubjes roestrood. Het achterlijf is geel met zwarte segmentranden, de eerste 2 segmenten geheel of deels rood.

Nomada lathburiana komt vooral op zandige, schrale plekken met grote nestkolonies van de Grijze zandbij en soms de Asbij. Deze wespbij komt zeer zelden in het westen van Nederland voor.
  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Sleedoorn
Fluitenkruid
Taraxacum officinalis
Salix sp

Anthriscus sylvestris
  parasiteert op: Grijze zandbij
Asbij
Andrena vaga
Andrena cineraria

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen