vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Vroege wespbij
Nomada
leucophthalma

(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074024
begin maart t/m eind mei
begin april
half april
8-12mm
7-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
62
kwetsbaar
geen trend
Vroege wespbij
Nomada leucophthalma
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Een koekoeksbij die haar naam eer aandoet: ze vliegt zo vroeg in het jaar dat de mannetjes nogal eens over het hoofd gezien worden. Vaste gastheer is de Zwartrosse zandbij, die op bloeiende wilgen vliegt. Maar ook de Donkere wilgenzandbij wordt als gastheer genoemd.
In 2008 werd ze voor het eerst aangetroffen op een waddeneiland: Terschelling, bij een aggregatie van A. Clarkella.
  gezien op planten: Wilgen Salix sp.
  parasiteert op: Donkere wilgenzandbij
Zwart-rosse zandbij
Andrena apicata
Andrena clarkella

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen