vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Donkere wespbij
Nomada marshamella
(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074043
april t/m half augustus
begin mei
eind april
8-14mm
8-13mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
124
niet bedreigd
stabiel
Donkere wespbij
Nomada marshamella
© foto: Dick Belgers, 2010

Omschrijving:
Een algemeen voorkomende bij, in diverse biotopen ook in het stedelijk gebied. Een zwarte kop met rood of rood-geel gekleurde delen. Kop en borststuk zijn roodachtig behaard, het achterlijf is zwart met gele banden, die heel variabel zijn. Op de eerste 2 platen soms in het midden onderbroken, op de andere platen versmald. Rode poten met zwarte dijen.

  gezien op planten: Fluitenkruid
Spaanse aak
Guldenroede
Madeliefje
Paardenbloem
Vogelmuur
Anthriscus sylvestris
Acer campestris
Solidago sp.
Bellis perennis
Taraxacum officinale
Stellaria media
  parasiteert op: Meidoornzandbij
Eikenzandbij
Zwartbronzenzandbij
Roodrandzandbij
Doornkaakzandbij/spinigera
Doornkaakzandbij/trimmerana
Andrena carantonica
Andrena ferox
Andrena nigroaenea
Andrena rosae

Andrena spinigera
Andrena trimmerana

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen