vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Donkere
dubbeltand

Nomada obscura
Zetterstedt, 1838

Apidae
Nomadinae
Nomada
074027
begin maart t/m eind mei
eind maart
eind maart
7-9 mm
7-9 mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
9
bedreigd
sterk afgenomen


Donkere dubbeltand

Donkere dubbeltand
Nomada obscura
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De Donkere dubbeltand (Nomada obscura) is ��n van de weinige wespbijen met witte in plaats van gele vlekken. Deze wespbij is de broedparasiet van de Roodscheenzandbij: een 'wilgen' liefhebber.

De Donkere dubbeltand werd voor het eerst in 1948 waargenomen (Benno). Laatste waarnemingen dateren van Drente, Noord-Brabant en Noord-Limburg. In enkele Duitse deelstaten is het bijtje ernstig bedreigd of zelfs uitgestorven.
  gezien op planten: Boswilg Salix caprea
  parasiteert op: Roodscheenzandbij Andrena ruficrus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen