vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Sierlijke wespbij
Nomada panzeri
Lepeletier, 1841

Apidae
Nomadinae
Nomada
074030
eind maart t/m half juli
begin mei
half april
7-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
126
niet bedreigd
stabiel
Sierlijke wespbij
Nomada panzeri var. hybrida
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Een vrij algemene soort die overal in het land voorkomt behalve op de waddeneilanden. De soort met een roodachtig achterlijf met donkere banden en gele tekening. Het borststuk is zwart met rode vlekken, bij het mannetje is het halsschild of rugschildje wat geel. Ook de kop is zwart met roodgekleurde delen. De vari�teit hybrida (foto) heeft, volgens Jeroen de Rond, een gereduceerd gekleurd achterlijf. Diverse Andrena soorten dienen als gastbij: Andrena varians, A. lapponica, A. fucata, wellicht ook Andrena fulva.

  gezien op planten: Akkerdistel
Fluitenkruid
Cirsium arvense
Anthiscus sylvestris

  parasiteert op: Gewone rozenzandbij
Valse rozenzandbij
Vosje
Bosbesbij
Variabele zandbij
Andrena fucata
Andrena helvola
Andrena fulva
Andrena lapponica
Andrena varians

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen