vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Gewone dubbeltand
Nomada ruficornis
(Linnaeus, 1758)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074033
eind maart tot begin juli
begin mei
eind april
8-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

algemeen
167
niet bedreigd
stabiel
Gewone dubbeltand (m)
Nomada ruficornis
© foto: dr. Heiko BellmannGewone dubbeltand (v)
Nomada ruficornis
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Een wat kleinere wespbij waarbij het borststuk van het mannetje overwegend zwart is met een wat grijze beharing. Het vrouwtje heeft meer rode strepen op het borststuk. De top van de kaken eindigen in twee tanden.

Recent wordt deze soort vaker aangetroffen, in diverse biotopen. Smit (2004) noemt alleen Andrena haemorrhoa als gastheer, daar waar Van der Vecht (1928) ook Andrena varians noemt.

  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Taraxacum officinalis
Salix repens
  parasiteert op: Donkere wilgenzandbij
Roodgatje
Variabele zandbij
Andrena apicata
Andrena haemorrhoa
Andrena varians

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen