vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Heidewespbij
Nomada rufipes
Fabricius, 1793

Apidae
Nomadinae
Nomada
074034
juni t/m september
eind augustus
half augustus
6-9mm
7-9mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
163
kwetsbaar
afgenomen
Heidewespbij (v)Heidewespbij (m)
Nomada rufipes
© foto's: Albert de Wilde

vliegkalender

Omschrijving:
De Heidewespbij heeft een zeer contrastrijke, scherp begrensde, gele tekening op borststuk en achterlijf. De poten van Nomada rufipes zijn licht roodbruin gekleurd.

De mannelijke Heidewespbij heeft in het eerste zwartrode tergiet vaak ook kleine gele vlekken.

Deze wespbij was vrij talrijk op de pleistocene zandgronden, met name, zoals de naam al aangeeft op heidevelden. Het is een laat vliegende koekoeksbij die parasiteert in de nesten van verschillende soorten laat in het seizoen vliegende zandbijen maar vooral bij (Andrena fuscipes. Andere zandbijen die mogelijk in aanmerking komen zijn: Andrena denticulata, Andrena nigriceps, Andrena simillima). Vergrassing van de heidevelden - het ontbreken van geschikte nestlocatie - is het probleem voor de Heidewespbij en haar gastbij, de Heidezandbij.

  gezien op planten: Struikheide
Zandblauwtje
Calluna vulgaris
Jasione montana
  parasiteert op: Kruiskruidzandbij
Heidezandbij
Donkere zomerzandbij
Lichte zomerzandbij
Andrena denticulata
Andrena fuscipes
Andrena nigriceps
Andrena simillima

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen