vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Grote wespbij
Nomada sexfasciata
Panzer, 1799

Apidae
Nomadinae
Nomada
074035
mei t/m half juli
begin juni
begin juni
12-14mm
12-14mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
6
ernstig bedreigd
sterk afgenomen
Grote wespbij (v)
Nomada sexfasciata
© foto: Jelle Devalez


Meer weten?

Entomologische berichten 72

Jan Smit

Omschrijving:
Wat lengte betreft is de Grote wespbij inderdaad ��n van de grootste wespbijen. Nomada sexfasciata heeft een zwarte kop met geel gekleurde delen. De antenne bij het vrouwtje is geelrood, de eerste twee leden zijn aan de bovenkant zwart, soms is dit ook het geval bij de laatste twee leden van de antenne. Bij het mannetje is de antenne ook geelrood, maar zijn de leden ��n tot en met acht aan de bovenkant zwart.

In Nederland is deze wespbij recentelijk alleen gezien in Midden- en Zuid-Limburg. in 2011 in de omgeving bij het Fort Pannerden, in de Gelderse Poort. De Grote wespbij is de nestparasiet van de Langhoornbijen. Op welke bloemen deze wespbij vliegt, is niet bekend.

  gezien op planten: n.b. n.b.
  parasiteert op: Gewone langhoornbij
Zuidelijke langhoornbij
Eucera longicornis
Eucera nigrescens

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen