vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Geeltipje
Nomada sheppardana
(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074035
half april t/m aug.
eind mei
half mei
4-7mm
4-6mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
146
niet bedreigd
stabiel
Geeltipje
Huis te Manpad, Heemstede
© foto: Huib Koel

Omschrijving:
Het Geeltipje is een kleine wespbij die minder aan de kust en nog niet op de waddeneilanden is waargenomen. Een zwarte kop met roodgekleurde delen waaronder ook de antenne. Deze is aan de bovenkant donker en het laatste lid van de antenne is geel (bij het vrouwtje). Vandaar de naam Geeltipje.

Deze wespbij komt vrij algemeen in diverse biotopen voor. Bermen, bosranden, spoorwegterreinen, maar ook in het stedelijk gebied. Vliegt op o.a. Gewoon biggenkruid. Gastheer zijn de groefbijen van het geslacht Lasioglossum, waaronder de Borstelgroefbij en Gewone franjegroefbij. Maar ook andere groefbijsoorten zijn mogelijk.

In 2010 vond ik dit bijtje in Heemstede, vliegend boven het zand in de boomgaard van Huis te Manpad, circa 10 km vanaf de kust.

  gezien op planten: Gewoon biggenkruid
Hypochaeris radicata
  parasiteert op: Groefbijen sp.
Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sp.
Lasioglossum sexstrigatum

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen