vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Signaalbij
Nomada signata
Jurine, 1807

Apidae
Apinae
Nomada
074037
eind maart t/m
begin juli
eind april
eind april
8-13mm
9-13mm
koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
76
niet bedreigd
stabiel
Signaalbij
Nomada signata
© foto: Steven Falk

vliegkalender

Omschrijving:
De Signaalwespbij is een algemene wespbij in Nederland die in toenemende mate wordt aangetroffen. Deze bij komt voor in allerlei soorten biotopen: bosranden, heidevelden, afgravingen maar ook in stedelijke bebouwing.

Zwarte kop met geelrode delen en een brede oogomranding, zijn de typische kenmerken. Het borststuk is dicht behaard met afstaande, roestgele haartjes. Het achterlijf is bruinzwart met op tergiet ��n rode band en aan de zijkant twee gele vlekken, soms gele band. De tergieten 2-5 hebben een brede gele band die nooit onderbroken is.

  gezien op planten: Paardenbloem
Taraxacum officinale
  parasiteert op: Donkere wilgenzandbij
Vosje
Andrena apicata
Andrena fulva

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen