vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Geelzwarte wespbij
Nomada succincta
Panzer, 1798

Apidae
Nomadinae
Nomada
074041
begin april tot eind juli
begin mei
begin mei
10-12mm
10-13mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
120
niet bedreigd
stabiel
Geelzwarte wespbij (v)
Nomada succincta
© foto: dr. S. Schroeder

Omschrijving: Een vrij algemeen voorkomende koekoeksbij die wat minder in het noorden en westen van Nederland voorkomt. Het biotoop is heel divers van spoorwegemplacement, dijken, afgravingen tot bosranden en heidevelden.
  gezien op planten: Paardenbloem
Braam
Taraxacum officinale
Rubus sp
  parasiteert op: Gewone klokjeszandbij
Donkere klaverzandbij
Zwartbronzenzandbij
Viltvlekzandbij
Andrena curvungula
Andrena labialis
Andrena nigroaenea
Andrena nitida

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen