vorige bij naar geslacht   wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Variabele wespbij
Nomada zonata
Panzer, 1798

Apidae
Nomadinae
Nomada
074042
eind maart tot half aug.
begin mei
begin april
7-9mm
7-9mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
9
niet bedreigd
stabiel
Variabele wespbij (v)
Nomada zonata
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Nieuw in Nederland sinds 1995. Eerste vangst in de Millingerwaard, daarna in Zuid-Limburg en ook in Zeeland (Braakman, Westerschelde) aangetroffen en dat past in het biotoop van natuurontwikkelingsgebieden in de uiterwaarden en afgravingen. Deze wespbij lijkt in Nederland haar territorium dus uit te breiden. In 2010 is ze gevonden op meerdere plekken in Limburg, waarna in 2011 ze in Groningen werd gezien. Vliegt in twee perioden (eind maart/begin juni en van midden juli tot begin september) net als haar gastheer de Wimperflankzandbij.

  gezien op planten: Klein Hoefblad
Jakobskruiskruid
Tussilago farfara
Senecio jacobaea
  parasiteert op: Wimperflankzandbij Andrena dorsata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen