vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

Volg ons: 

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie V:
determinatie M:

uitspraak:

Metselbijen
Boommetselbij
Osmia parietina
Curtis, 1828

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067013

begin april t/m
eind juni
begin juni
begin juni
8-9 mm
8 mm

oude kevergangen
in naaldhout
of in muren
niet bekend
polylectisch

zeer zeldzaam
2
bedreigd
afgenomen

sleutel 11.1
sleutel 13.1
sleutel 16.2

O smia
Par i etina


Boommetselbij
Osmia parietina (v) © foto's: Huib Koel/5 juni 2010
Osmia parietina (m)
2011Waarneming Amsterdamse waterleidingduinen (pdf)
Boommetselbij.

Omschrijving:
De Boommetselbij is een in verhouding klein bijtje met een wit viltige achterpunt op de zwarte abdomen, ook de buikschuier is zwart. De randen van de rugplaten hebben opstaande witte wimperharen. Verder een vosbruin gekleurd borststuk (bovenzijde), aan de onder- en zijkanten meer witte haren. Verwarring met O. uncinata en met O. inermis (niet in Nederland) is mogelijk. Amiet geeft als duidelijk onderscheidend kenmerk de plaats van de ocelli t.o.v. de eindrand. Bij O. parietina ligt deze dichter tegen de eindrand dan bij O. uncinata.

Het bijtje houdt van warmte. Oude kevergangen in dode dennenbomen op zonnige plekken, of holtes in muren op een beschutte plek, vormen geschikte nestelplaatsen. De boommetselbij verwerkt plantaardig materiaal bij de nestbouw. De larven kunnen twee keer overwinteren. In 2010 is de Boommetselbij aangetroffen in de Amsterdamse waterleidingduinen, op een locatie waar zeven jaar eerder dennenbomen geringd zijn en de Gewone dennenboktor ook is aangetroffen. De afgelopen dertig jaar zijn er 7 waarnemingen geregistreerd (zie kaart), maar recent (2002-2018) nog slechts in 2 atlasblokken. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is de gevonden populatie uit 2010/2011 mogelijk verloren gegaan door gebrek aan bloeiende voedselplanten.

Voornaamste voedselplant lijkt Gewone rolklaver (in de VK is bij deze bij alleen stuifmeel van deze plant aangetroffen, mannetjes zijn op meerdere soorten waargenomen), maar de bij is ook op Slangenkruid en Paardenbloem gezien. Dauwbraam en Hondsdraf zijn ook in het biotoop gevonden. Combinatie van oude dennenbomen, zon en rolklaver lijken essentieel. Een typische bij van de bosrand en kapvlakte.

In het Verenigd Koninkrijk heet deze bij "Wall mason bee", en men vermoedt daar nestplaatsen in stenige omgeving (limestone). In Duitsland heet deze bij "Waldrand-Mauerbiene", en die naam sluit meer aan bij het biotoop.
Biotoop Osmia parietina

© foto's: Huib Koel
(5 juni 2010)

  gezien op planten: Slangenkruid
Gewone rolklaver
Paardenbloem
Echium vulgare
Lotus corniculatus
Taraxacum officinale
  parasitaļre wespen: Bosknotswesp
Chrysura austriaca
Sapyga similis
Chrysura austriaca

© Wildebijen.nl,, 2003-2019 Uitleg en gebruikte bronnen