vorige bij Naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Blauwe metselbij
Osmia caerulescens
(Linnaeus, 1758)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067005

mei t/m augustus
eind mei
half mei
8-10mm
7-9mm

bovengrondse holtes
solitair
polylectisch

vrij zeldzaam
95
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 11.2
sleutel 12.1
Blauwe metselbij (v)
© foto: Ruurd Jelle van der Leij
Blauwe metselbij (m)
© foto: Ruurd Jelle van der LeijBlauwe metselbij (m)
© foto: Albert de Wilde


Verspreiding Blauwe metselbij in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Osmia caerulescens in BE
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De vrouw blauwe metselbij is herkenbaar aan de blauwe metaalglanskleur (mannetjes meer groen) en de zwarte buikschuier. De vrij losse beharing van het borststuk is grauwbruin, bij jonge mannetjes zelfs roodbruin, aan de onderkant zwart. De bandjes op het achterlijf zijn smal en wit van kleur.

Exemplaren die in augustus vliegen, kunnen van een tweede generatie zijn.

Deze bij komt verspreid over het gehele land voor, ook in het stedelijk gebied. Ze nestelt in bestaande, bovengrondse holtes zoals stengels en in oude kevervraatgangen in oud hout, maar ook in nestblokken. Door de populariteit van nestblokken lijkt het aantal waarnemingen te stijgen. Diametervoorkeur van de te boren gangen is 4 tot 5 mm. Per nestgang een tot zeven nestcellen. Voor de scheidingswand tussen de broedcellen worden fijngekauwde bladstukjes gebruikt.

Een vrouwtje maakt vijf tot 10 nesten (afhankelijk van nestgelegenheid en het weer). Het succespercentage van nakomelingen ligt echter op 50%, mede veroorzaakt door de broedparasita�re insecten.

Drachtplanten zijn vooral de vlinderbloemen (Gewone rolklaver) en lipbloemen (witte dovenetel). De vrouwtjes hebben ook verzamelharen aan de voorkant van de kop.

  gezien op planten: Vlinderbloemenfamilie
Lipbloemenfamilie
Hondsdraf
Witte dovenetel
Kruipend zenegroen
Leguminosae
Lamiaceae

Glechoma hederacea
Lamium alba
Ajuga reptans
  parasita�re bijen Witgevlekte tubebij Stelis ornatula
  parasita�re wespen Bonte knotswesp Sapyga quinquepunctata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen