vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij


geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:


sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie V:
determinatie M:

uitspraak:

Metselbijen
Boommetselbij
Osmia parietina
Curtis, 1828

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067013

begin april t/m
eind juni
begin juni
begin juni
8-9 mm
8 mm

oude kevergangen
in naaldhout
of in stenige omgeving
niet bekend
polylectisch

zeer zeldzaam
2
bedreigd
afgenomen

sleutel 11.1
sleutel 13.1
sleutel 16.2

O smia
Par i etina


Boommetselbij
Osmia parietina (v) © foto's: Huib Koel/5 juni 2010Osmia parietina (m)
2011Gewone dennenboktor, juni 2010
Meer weten?

Waarneming door Neil Robinson in
Cumbria (VK) 1998

Waarneming door Huib Koel in
Bentveld (NL) 2010/11

Omschrijving:
De Boommetselbij is een in verhouding klein bijtje met een wit viltige achterpunt op de zwarte abdomen, ook de buikschuier is zwart. De randen van de rugplaten hebben opstaande witte wimperharen. Verder een vosbruin gekleurd borststuk (bovenzijde), aan de onder- en zijkanten meer witte haren. Verwarring met O. uncinata en met O. inermis (niet in Nederland) is mogelijk. Amiet geeft als duidelijk onderscheidend kenmerk de plaats van de ocelli t.o.v. de eindrand. Bij O. parietina ligt deze dichter tegen de eindrand dan bij O. uncinata.

De boommetselbij houdt van warmte, maar kan ook goed tegen relatieve 'kou'. In het Verenigd Koninkrijk komt deze metselbij voor in Noord-Engeland, Wales en delen van Schotland. In de Alpine bergzone komt de boommetselbij met name voor tussen de 1000 en 2100 meter (Apidea 4, Amiet).

Oude kevergangen in dode dennenbomen op zonnige plekken, of holtes in muren op een beschutte plek, vormen geschikte nestelplaatsen. De boommetselbij verwerkt plantaardig materiaal bij de nestbouw. De larven kunnen twee keer overwinteren. In 2010 is de Boommetselbij aangetroffen in de Amsterdamse waterleidingduinen, op een locatie waar zeven jaar eerder dennenbomen geringd zijn en de Gewone dennenboktor ook is aangetroffen.

Voornaamste voedselplant is Gewone rolklaver (in de VK is bij deze bij alleen stuifmeel van deze plant aangetroffen, mannetjes zijn op meerdere soorten waargenomen), maar de bij is ook op Slangenkruid en Paardenbloem gezien. Dauwbraam en Hondsdraf zijn ook in het biotoop gevonden. Combinatie van oude dennenbomen, zon en een overvloedig voorkomen van Gewone rolklaver lijkt essentieel.

De afgelopen dertig jaar zijn er 8 waarnemingen geregistreerd, maar recent (2002-2020) nog slechts in 3 atlasblokken.

In 2019 vond Jorg Schagen in het Noordhollands duinreservaat een populatie in een gebied waar vele dennenbomen gekapt zijn. De gevonden populatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen is waarschijnlijk verloren gegaan, mogelijk door gebrek aan bloeiende voedselplanten, mede vanwege overbegrazing door damherten. De populatie bij Egmond is in 2020/2021 nog aanwezig.
Biotoop Osmia parietina
alle © foto's: Huib Koel


  gezien op planten: Slangenkruid
Gewone rolklaver
Paardenbloem
Kruipend zenegroen
Echium vulgare
Lotus corniculatus
Taraxacum officinale
Ajuga reptans
  parasita�re bijen: Zwarte tubebij
Stelis phaeoptera
  parasita�re wespen: Bosknotswesp
Bonte knotswesp ?
Chrysura austriaca
Chrysura hirsuta
Sapyga similis
Sapyga quinquepunctata ?
Chrysura austriaca
Chrysura hirsuta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen