Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Rugplaat 7 zonder tanden of lobben.
2. Rugplaat 6 meestal met tanden aan de zijkant.
4. Voelspriet normaal breed.
5. Voelsprietpunt recht.
sleutel 1:
Rugplaat 7
sleutel 2:
Rugplaat 6
sleutel 4:
Voelspriet
sleutel 5:
Voelsprietpunt

sleutel 6:
Sporen

6. Osmia Man

6.1
  • Sporen scheen 3 bruin tot zwartbruin gekleurd.
  • Voelsprietleden korter dan breed.
  • 11-13mm
Slangenkruidbij
Hoplitis adunca


6.2
  • Sporen scheen 3 geel tot geelbruin gekleurd.
Ga naar sleutel 7:
Kleur onderkant voelspriet


Metselbij - Man - item 6

wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen