Determinatiegids
Wildebijen.nl
Metselbijen
Determinatiesleutel

1. Rugplaat 7 met één tand.
sleutel 1:
Rugplaat 7
sleutel 8:
Rugplaat (tergiet) 6

8. Osmia Man

8.1
  • Rugplaat (tergiet) 6 heeft een getande eindrand.
  • Borstschild (scutellum) heeft aan de zijkanten een doorn.
  • Buikplaat (sterniet) 1 eindigt in een scherp uitsteeksel.
  • 7-8mm
Gedoornde slakkenhuisbij
Osmia spinulosa


8.2
  • Buikplaat (sterniet) 2 eindigt in een bolling.
  • Rugplaat (tergiet) 7 eindigt spits.
  • 8-9mm
Geelgespoorde houtmetselbij
Hoplitis claviventris


Metselbij - Man - item 8 ©

© wildebijen.nl, 2018-2021 Uitleg en gebruikte bronnen